Meddelande
Vi informerar härmed användarna av Svenopus ordbokssida att full användning av ordboken endast är tillgänglig för registrerade användare och prenumeranter.
Våra oregistrerade användare har endast tillgång till grundläggande funktioner.

Välj en ordlista och skriv in DET RÄTTA STAMORDET!

V.g. och se till att orden blir rättstavade

Efter några ungerska ord – särskilt vid medicinska ord – betydelsen inom hakparentesen är latin.

Betydelsen av medicinska ord visas också på engelska.

Slutet ...ni på de ungerska verben hjälper inte sökresultatet!

Verben i Svenopus finns i den tredje personliga singularformen.